Home
BOS wordt GEKAPT!
PK sinds '89
Pygmeeën
Ituriwoud
Kivu/Virunga
CIDOPY
Medisch
Scholing
Solar
Nieuwsbrief 
Pers
Film
Forum
Contact
Links
Leeg je portemonnee voor een Pygmee!

Solar

Zonne-energie is bij uitstek geschikt in landen rond de evenaar om rurale gebieden, die niet aan het elektriciteitsnet gekoppeld zijn, te voorzien van elektrische stroom. Enkele toepassingen zijn: verlichting, koeling voor medicijnen, radio, T.V., straatverlichting, laadstations voor mobieltjes en zonnelantaarns.

Koeling voor medicijnen is nodig om de houdbaarheid van medicijnen te verzekeren, met name voor vaccins, die vanaf de fabriek tot en met de eindgebruiker koel moeten worden gehouden (z.g. Coldchain). Unicef distribueert vaccins aan ziekenhuizen en Centre de Santé's, mits er koeling aanwezig is, daarna worden er vaccinatie campagnes gehouden in de dorpen. Dat gebeurt vaak op de fiets of lopend met koelelementen in kleine geïsoleerde koelboxen.

Door de zonne- en windenergie expertise die Ruud Muis heeft opgebouwd als wetenschappelijk onderzoeker bij het Energie Onderzoek Centrum (ECN) in Petten, Nederland, zijn er voor Kleinood vele koelprojecten geïmplementeerd in Afrika. Na elke implementatie ter plaatse worden technische trainingen gegeven voor de locale gebruiker en er is toegang tot reserve onderdelen.

Het zonne-energieproject in Epulu is in 1999 door rebellen ‘bezocht’ en er zijn toen twee panelen gestolen, het systeem functioneert nu dan ook niet meer. De solarkoelsystemen in Bamande en Komanda zijn in 2002 gestolen door rebellen. Kleinood zoekt naar wegen e.e.a. te vervangen indien de veiligheidstoestand dat toestaat.

Vaccinatie-campagnes vinden nu in geringere mate in het Ituriwoud plaats door het oude en duurdere petroleum gestookte koelsysteem op diverse plaatsen weer te gebruiken.


Solarpanelen op het dak van Centre de Santé Komanda
Solarkoelkast voor het koelen van o.a. vaccins